Kvalitetssäkring

Vårt företag innehar behörighet enligt PER:s branschregler

Ett gott hantverk

PER står för Plattsättar Entreprenörernas Riksförening och behörigheten utfärdas av Byggkeramikrådet. Du kan använda dig av Byggkeramikrådets hemsida om du vill kontrollera huruvida en entreprenör innehar behörighet.

I garantifrågor går vi efter konsumenttjänstlagen som föreskriver en garantitid för privatkunder på 10 år för tätskiktet i badrum. Mot företagskunder gäller de garantiregler som reglerar de aktuella lagrummen.

Vi rättar oss givetvis efter Allmänna Reklamationsnämndens beslut om det skulle uppstå en tvist. Dock ska tilläggas att vi aldrig har varit inblandade i den här typen av tvister.

Vi är försäkrade genom DINA Försäkringar och om olyckan skulle vara framme ersätter försäkringen person och sakskador upp till 10 000 000 kr.

BKR

Certifieringar

Text för bild

Behörig våtrum.

Ett viktigt garantibevis.

www.bkr.se